Vad är internetterapi?

Vad är internetterapi?

Vad är internetterapi? (skärmavbild från internetpsykiatri.se)

Istället för att gå i terapi på plats hos en terapeut kan man numera gå i terapi via internet. Internetterapi är ofta baserad på kognitiv beteendeterapi och finns bland annat för tinnitus, hörselnedsättning, depression, ångest, fobier och sömnstörningar.

I min bok har jag en fråga som heter ”Vad är internetterapi?” där jag berättar om hur det fungerar och vad det går ut på. Det finns så klart mer information i boken men i stora drag kan man säga att det är terapi som man får via e-postkontakt med en psykolog eller terapuet.
Läs mer