Publicerad den 2 kommentarer

Hur många äter antidepressiva i Sverige?

Hur många äter antidepressiva i Sverige - statistik

Ungefär fem procent av alla svenskar, eller 500 000 personer, äter antidepressiv medicin varje dag. Det är svårt att veta exakt hur många som äter antidepressiva i Sverige, bland annat beroende på hur stora doser varje person tar i genomsnitt.

Att många äter antidepressiva i Sverige är ganska välkänt skulle jag tro, även om jag själv blev överraskad när jag första gången läste hur många vi är. Ungefär en halv miljon svenskar äter antidepressiv medicin varje dag. Jag ska förklara hur man kommer fram till den siffran och varför den är lite osäker.

Enligt statistiken (från 2010) säljs det ungefär 600 000 normala dygnsdoser varje dag i Sverige, vilket motsvarar drygt sju procent av Sveriges befolkning om man antar att varje dygnsdos motsvarar en person som äter antidepressiv medicin.

Men normaldosen som används i försäljningsstatistiken är lägre än den som i praktiken används av de som äter antidepressiv medicin, enligt professor Björn Mårtensson. Dessutom menar han att inte alla som hämtar ut sin medicin äter den, vilket också påverkar.

Hans uppskattning är att ungefär 5 % av befolkningen i Sverige använder antidepressiv medicin. Den senaste befolkningsstatistiken från SCB säger att vi är 9 596 436 svenskar (siffror från 30 juni 2013), vilket i så fall skulle ge 479 822 svenskar som tar antidepressiv medicin enligt Mårtenssons uppskattning. Om man antar att användningen har ökat något i genomsnitt sedan 2010 kan man avrunda det uppåt till ungefär 500 000 personer.

En detalj är att statistiken inte skiljer på olika antidepressiva mediciner. Idag är SSRI-medicinerna de i särklass vanligaste antidepressiva medicinerna, följt av de tricykliska medicinerna som var de vanligaste innan SSRI-medicinerna lanserades i Sverige i början av 1990-talet. Av den halvmiljon svenskar som tar antidepressiva mediciner så är den stora merparten SSRI-mediciner.

Sammanfattning

Ungefär 500 000 svenskar tar antidepressiv medicin varje dag. De flesta av dem tar SSRI-preparat, men många tar även tricykliska mediciner eller någon av de nyare antidepressiva medicinerna (som SSNRI till exempel). I min bok om panikångest och depression har jag en fråga som heter ”Är psykisk ohälsa vanligt?” skriver jag mer om hur vanligt psykisk ohälsa är i Sverige, den ligger i ”Allmänt”-avsnittet av boken.

Källor:

Agerberg, M. (2011). Ut ur mörkret. En bok om depressioner. Lund: Studentlitteratur.
Statistiska Centralbyrån (2013). Befolkningsstatistik för 30 juni 2013. [www] Hämtat den 2013-09-03, länk bruten och därför borttagen 17 november 2017.

Lämna ett svar