Publicerad den Lämna en kommentar

Är psykiskt sjuka personer våldsamma?

Är psykiskt sjuka våldsamma?
Är psykiskt sjuka våldsamma? Inte enligt ny forskning från Karolinska Institutet och Oxford University.

En fördom om psykiskt sjuka människor är att de är våldsamma, att de misshandlar och mördar folk till höger och vänster. Men vad säger forskningen? Jo, det finns vissa studier som visar på en högre risk för våld hos psykiskt sjuka. Men det finns också nya, större undersökningar som inte funnit något samband.

Den här frågan hade jag med i min bok om depression och panikångest (”Är psykiskt sjuka personer våldsamma?” ligger i ”Allmänt”-delen av boken) eftersom jag är trött på fördomar om psykiskt sjuka människor. De fördomarna om psykiskt sjuka gjorde att jag själv fruktade att jag skulle balla ur och börja slåss med folk när jag blev sjuk, trots att jag aldrig har gjort det tidigare.

Självklart kan man inte dra alla psykiska sjukdomar över en kam, lika lite som man kan göra det med kroppsliga sjukdomar. Men det finns två intressanta studier från Karolinska Institutet som i samarbete med Oxford University har studerat två av de sjukdomar som kanske är mest förknippade med psykotiskt beteende och fördomar om våldsbrott: bipolär sjukdom och schizofreni.

Missbruk ökar risken

Tidigare studier hade visat på högre risk för våldsbrott bland personer med bipolär sjukdom och schizofreni, men man visste inte om det berodde på förväxlingsfaktorer (till exempel missbruk eller andra faktorer som kan göra människor mer våldsamma). Dessutom var de studierna betydligt mindre än de här två studierna från KI, som är de största som har gjorts hittills.

När man undersökte 3700 bipolära patienter (perioden 1993-2004) respektive 8000 schizofrena patienter (perioden 1993-2007) med normalbefolkningen såg man att de var obetydligt mer våldsamma, förutsatt att de inte också var missbrukare. Det var alltså kombinationen missbruk och psykisk sjukdom som gjorde dem våldsamma, inte den psykiska sjukdomen i sig.

Bland personer med bipolär sjukdom och missbruk var 21 procent av patienterna dömda för våldsbrott jämfört med tre procent för normalbefolkningen. Om man istället tittade på bipolära personer utan missbruk var bara fem procent dömda för våldsbrott.

Bland personer med schizofreni och missbruk var 28 procent dömda för våldsbrott, jämfört med fem procent i normalbefolkningen (siffran är högre här än i den förra undersökningen, förmodligen beror det på statistisk varians – det var inte samma urval som användes helt enkelt). Bland personer med schizofreni utan missbruk var siffran bara åtta procent och alltså obetydligt högre än för normalbefolkningen.

Minska fördomar om våld och psykisk sjukdom

Studierna är publicerade i två ansedda vetenskapliga tidskrifter, Archives of General Psychiatry och JAMA (Journal of the American Medical Association). Docent Niklas Långström som är en av forskarna bakom de två studierna säger på KI:s hemsida att han hoppas att studierna ska minska fördomar kring psykisk ohälsa.

– Att personer med schizofreni i allmänhet skulle vara mer våldsamma än icke-schizofrena stämmer alltså inte. De som har schizofreni men inte något missbruk är obetydligt mer våldsamma än gemene man, säger Niklas Långström.

Jag tycker att de här studierna är väldigt intressanta eftersom de visar att det stora problemet kring våldsbrott i samhället snarare är missbruk än psykisk sjukdom. Till exempel är alkohol inblandat i minst 75 procent av våldsbrotten som begås enligt sajten Drugnews.

Att vissa människor är rädda för psykiskt sjuka människor, men gärna umgås med människor som dricker mycket alkohol är alltså en lite paradoxalt. Jag är inte nykterist heller ska jag säga, men jag dricker mycket mindre nu än tidigare och funderar oftare över hur alkohol och droger påverkar samhället vi lever i.

Källor:

Drugnews (2010) Drogfakta [www] Hämtat den 2013-09-10. Länk bruten och därför borttagen 17 november 2017.

Fazel, Seena, et al. ”Bipolar disorder and violent crime: new evidence from population-based longitudinal studies and systematic review.” Archives of General Psychiatry 67.9 (2010): 931.

Fazel, Seena, et al. ”Schizophrenia, substance abuse, and violent crime.” JAMA: the journal of the American Medical Association 301.19 (2009): 2016-2023.

Lämna ett svar