Publicerad den 1 kommentar

Billig terapi – var kan man gå till psykolog billigt?

Billig terapi

Igår läste jag på Twitter att Föreningen Storasyster ska börja erbjuda billig terapi (KBT) genom en av deras medarbetare som är socionom. Jag tycker att det är väldigt bra att de gör det, för det behövs, och det fick mig att tänka på var man kan söka psykolog och få terapi billigt.

I en av frågorna i boken, Var kan jag söka hjälp?, skriver jag om var man kan söka hjälp och vad fördelarna och nackdelarna är med de olika alternativen. Jag tänkte återge lite kort vilka alternativen är om man inte har så mycket pengar och behöver billig terapi. Det är både kogntiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och andra terapier i listan, kolla varje alternativ själv för att se vad som erbjuds.

I boken finns en mer utförlig lista med fler alternativ och mer information om varje alternativ. Där skriver jag även om hur du kan kolla upp att din psykolog är legitimerad och kontrollera ifall han eller hon har fått en ”prick”, det vill säga har misskött sig.

1. Vårdcentralen

Det bästa man kan göra i första steget är att söka sig till sin vårdcentral. Det är inte alltid man får hjälp där tyvärr, det är olika från vårdcentral till vårdcentral.

Här i Stockholm kan man byta vårdcentral om man inte får hjälp, det har jag gjort till exempel eftersom min vårdcentral i Hammarby Sjöstad var värdelös. Ute i landet är det kanske svårare, och förmodligen mycket längre mellan vårdcentralerna, men undersök i varje fall möjligheten.

Även om inte vårdcentralen har psykologer anställda kan läkare där skicka en remiss till psykiatrin istället, så gå dit i första läget.

Det här alternativet är billigt om man jämför med att söka hjälp privat. Patientavgiften för psykologbesök varierar från landsting till landsting, en snabb googling visar till exempel att avgiften i Stockholm har höjts från 70 kr till 100 kr, att avgiften i Örebro län är 80 kronor och att den i Västra Götaland är 50 kr.

Högkostnadsskyddet gör att du inte behöver betala mer än 1100 kronor per år (även detta har höjts från 900 kr).

2. Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning är en mottagning som är specialiserad på psykiatri, dit man kan söka sig om man är över 18 år. Oftast behövs ingen remiss från vårdcentralen, i de flesta fall kan du hitta information om varje mottagnings regler på deras hemsida.

Även här gäller landstingens taxa, normalt kostar det lika mycket att besöka psykolog här som på vårdcentralen. Högkostnadsskyddet gäller.

Om du är under 18 år kan du istället söka dig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).

3. Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har allt som oftast kuratorer (oftast inte psykologer) som man kan söka sig till. Jag har själv gått hos en kurator på ungdomsmottagningen när jag var yngre, hon var jätteduktig och hjälpte mig mycket. Åldersgränsen varierar från 12-13 år till 20-25 år beroende på var i landet du bor.

Det är gratis att besöka ungdomsmottagningen. För en förteckning över landets alla ungdomsmottagningar, se:

www.umo.se/ungdomsmottagningar/

4. Religiösa samfund

Inom Svenska kyrkan finns möjlighet att gå hos en diakon eller diakonissa och tala om sådant som är jobbigt. Oftast är det ingen regelrätt terapi som ges, men de präster som arbetar som diakoner/diakonissor är utbildade inom själavård, det är en del av deras arbete.

Även detta är gratis, men tillgången till samtal varierar från kyrka till kyrka. Även andra religiösa samfund har liknande tjänster.

5. Sankt Lukasstiftelsen

Sankt Lukas erbjuder subventionerad samtalsterapi i vissa fall, om man har låg inkomst eller av andra anledningar inte kan bekosta den själv. Detta bekostas av donationer från organisationer och privatpersoner.

Sankt Lukas är en ideell organisation som består av 32 lokala Sankt Lukasföreningar som hålls samman av Förbundet S:t Lukas. Föreningarna är religiöst och politiskt obundna, men förbundet har anknytning till Svenska Kyrkan. Man behöver inte vara kristen för att gå i terapi hos Sankt Lukas, och terapin har inga religiösa förtecken.

www.sanktlukas.se

***

Som sagt, i boken finns fler alternativ (t.ex. psykologmottagningar på universitet) och mer information, men jag hoppas att den här listan kan hjälpa litegrann i sökandet efter billig terapi. Ofta får man kriga för att få hjälp tyvärr, det vet jag allt för väl, men du kommer att få hjälp till slut. Ge INTE upp!!

Lämna ett svar