Publicerad den Lämna en kommentar

Priser på psykolog och psykiater varierar kraftigt mellan landstingen i Sverige

Priser på psykolog
Priser på psykolog och psykiater inom landstinget varierar kraftig – Skåne är sämst.

Priser på psykolog och psykiater inom landstinget trodde jag kostade (ungefär) lika mycket i de olika delarna av landet. Nu vet jag bättre, variationerna är stora, och även om högkostnadsskyddet är lika för alla finns det problem med skillnaderna i avgifter mellan olika län och regioner.

Jag satt och gjorde lite research till de sista ändringarna i min bok om depression och panikångest. Jag skulle kolla upp vad patientavgifterna för psykologbesök och besök hos psykiater ligger på i olika delar av landet, och upptäckte att det varierar ganska mycket.

Innan jag listar de olika patientavgifterna vill jag bara nämna att vi har ett högkostnadsskydd i Sverige som ligger på max 1100 kronor per år (landstingen och regionerna får ha lägre belopp men inte högre) just nu, det vill säga att om du når det beloppet spelar avgiften inte längre någon roll, eftersom du inte betalar den då.

Så skiljer sig patientavgifter mellan länen – jämförelse

Trots det tycker jag att det är viktigt att belysa avgifterna på psykologbesök och besök hos psykiater (läkare som är specialiserad på psykiatri) eftersom det säger någonting om hur man ser på psykisk ohälsa i de olika regionerna.

För någon som bara behöver besöka psykolog ett par gånger, och alltså inte kommer upp i fribeloppet, eller som inte är frisk nog att ens klara av att hålla koll på det där stämpelkortet, kan skillnaderna vara kännbara. Dessutom kan en skillnad mellan 50 kronor och 160 kronor (se nedan) göra att den som inte har mycket pengar avstår från att söka hjälp, även om vi har ett högkostnadsskydd.

Missförstå mig rätt, jag tycker i grund och botten att den svenska modellen med högkostnadsskydd är väldigt bra, en enda psykologtimme kostar ofta just en tusenlapp om man går privat, men det finns utrymme för förbättring tycker jag. Här är fem regioner/landsting slumpmässigt valda (eller ja, de dök upp först i Google) och deras avgifter för psykolog och psykiatri.

Psykolog Specialistläkare (psykiater)
Region Halland 100 kr 150 kr (före kl 20, sen 300 kr)
Region Skåne 160 kr 300 kr (200 kr med remiss)
Stockholm läns landsting 100 kr 350 kr (150 kr med remiss)
Västra Götalandsregionen 100 kr (Vårdcentralen 50 kr) 300 kr (remiss, första besöket: 100 kr)
Örebro läns landsting 80 kr 250 kr (130 kr första besöket, 300 kr jourtid)

Som ni ser varierar priserna ganska mycket. Jag blev faktiskt lite chockad när jag betalade 350 kr hos min psykiater senast. Jag hör till dem som försöker hålla reda på de där jäkla stämpelkorten men ofta glömmer dem när jag ska till läkaren och sedan inte orkar stämpla ihop dem så att jag går gratis. Visst, jag borde inte vara så slarvig, men kan det verkligen vara så svårt att digitalisera skiten?

Bäst tycker jag Örebro läns landsting är, där psykologen alltid kostar 80 kronor, och psykiatern kostar 250 kronor om man inte söker akut på helg eller kvällar, och dessutom bara 130 kronor vid första besöket. Enkla och billiga priser.

Sämst tycker jag Region Skåne är, som tar 160 kronor för psykologbesök och 300 kronor för specialistläkare, samt har den sämsta informationen på sin hemsida (psykologavgiften hittade jag på mottagningarnas sida, men inte i deras avgiftshandbok, där däremot dietist var specificerat). Jag har mejlat Region Skåne och frågat om det här, publicerar deras svar här i bloggen när jag fått det.

Sammanfattning

Avgifterna i de fem slumpmässigt utvalda landstingen varierar kraftigt, från 50 kr till 160 kronor för ett psykologbesök, och från 150 kronor till 350 kronor för ett besök hos psykiater. Man betalar alltid max 1100 kronor på ett år (högkostnadsskyddet), men det finns anledning att undra varför priser på psykolog och psykiater när man går via landstinget varierar så mycket eftersom det ändå kan ställa till problem för psykiskt sjuka. Till exempel kan en hög kostnad per gång göra att man avstår från att söka hjälp, trots att man vet att man betalar max 1100 kronor på ett år.

Källor:

Region Halland: http://www.regionhalland.se/PageFiles/23710/Patientavgifter2013-till-avgiftshandboken.pdf [www] hämtad den 5 november 2013

Region Skåne: https://www.skane.se/avgiftshandboken samt http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Vardcentraler/Vara-vardcentraler/Malmo/Malmo—Sorgenfrimottagningen/Vara-mottagningar/Psykolog-och-Kurator/ [www] hämtad den 5 november 2013. Länk bruten och därför borttagen 17 november 2017.

Stockholms läns landsting: http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=59772 [www] hämtad den 5 november 2013

Västra Götalandregionen:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Vastra-Gotaland/ [www] hämtad den 5 november 2013

Örebro läns landsting: http://www.orebroll.se/avgifter [www] hämtad den 5 november 2013

Lämna ett svar