Publicerad den 3 kommentarer

Vad är gruppterapi?

Gruppterapi blir vanligare inom sjukvården, vilket beror på att det är effektivt och billigt för landstingen. Men vad är gruppterapi egentligen? Det är inte alldeles självklart, det gäller nämligen att skilja på begreppen. Här har ni en förklaring!

I frågan som heter just Vad är gruppterapi? i min bok skriver jag om vilka olika typer av gruppterapi som ryms i begreppet. Själva uttrycket gruppterapi har lagts beslag på av den klassiska psykodynamiska terapin, vilket gör att det blir förvirrande när exempelvis KBT ges i grupp. Den psykodynamiska klassiska varianten innebär att en grupp under ledning av en eller två psykoterapeuter genomgår en behandling där man fokuserar på dynamiken och relationerna i gruppen. Det är terapi som kretsar kring gruppen helt enkelt.

KBT-gruppterapi däremot handlar mycket lite om hur gruppens medlemmar förhåller sig till sig varandra, istället är det ”vanliga” KBT-terapeutiska metoder som ingår. Lite slarvigt kan man jämföra det med att gå på en föreläsning istället för att ha en privatlärare. Jämförelsen är slarvig därför att grupperna är betydligt mindre än i en föreläsningssal (ofta är det istället ungefär 6-8 personer) och eftersom det inte är envägskommunikation i en KBT-gruppterapi. Även om själva terapin inte kretsar kring gruppmedlemmarnas relationer till varandra så är det vanligt att man samtalar i gruppen, ger varandra tips, får höra om andras problem och hur det har löst dem osv. Kanske kan man jämföra det med ett seminarium snarare än en föreläsning?

Kognitiv beteendeterapi i grupp är i varje fall en mycket framgångsrik metod och ges mot många olika psykiska problem, till exempel depression och panikångest. Jag har själv gått i gruppterapi vid två tillfällen och tycker att det var mycket hjälpsamt. Eftersom man har tystnadsplikt inom gruppen behöver man inte oroa sig för att det man delar med sig om inom gruppen ska spridas vidare. Det känns skönt att få ansikten på andra som har samma problem och få höra dem berätta om dem, man känner sig inte alls lika ensam även om det är läskigt i början.

Om du vill veta mer om gruppterapi kan du läsa om det i min bok, frågan Vad är gruppterapi? ligger i ”allmänt”-sektionen som är den första av tre sektioner i boken. Nu ska jag ut och njuta av sommaren och solen som vi har i Stockholm idag! Ta hand om er!

Lämna ett svar